Sociaaldemocratie, juist nu – college Ruud Koole

Klassieke volkspartijen zitten in de verdrukking nu rechts-extreme partijen de wind in de zeilen lijken te hebben. Is er voor de sociaaldemocratie nog een ‘schitterende toekomst’, zoals oud-PvdA-voorzitter Ruud Koole […]