Dag van de leerplicht in teken van ‘School bekijk het eens anders’

FranekerDe dag van de leerplicht op 19 maart staat dit jaar in het teken van ‘School bekijk het eens anders’. De leerplichtambtenaren uit de regio’s Noord Fryslân en de Friese Wouden hebben dit jaar een ludieke actie bedacht om het belang van de leerplicht onder de aandacht te brengen van scholen, leerlingen en ouders.

Esther Groenberg, bekend van YouTube, heeft hiervoor een videoclip gemaakt met de titel ‘Roos werkeloos’.

De gemeente Franekeradeel ondersteunt deze actie en biedt de clip op DVD aan alle scholen in haar gemeente aan. Wethouder Bonnema gaat samen met de leerplichtambtenaar op 19 maart naar de scholen voor voortgezet onderwijs, de AMS en de Simon Vestdijk, om de clip te vertonen.

Om 09.30 uur is de wethouder op de AMS en wordt de clip vertoond voor alle tweedejaars leerlingen. Om 10.30 uur volgt de Simon Vestdijk waar de clip wordt vertoond voor de leerlingen van de onderbouw.

De basis voor de toekomst van kinderen is onderwijs. Om die reden is de leerplichtwet meer dan 100 jaar geleden vastgesteld. Preventie en handhaving spelen een belangrijke rol bij het terugdringen van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten.

error: Bericht Beveiligd!