Hou uw gemeente een spiegel voor…

Franeker – Hebt u als inwoner van Franekeradeel wel eens te maken (gehad) met de Openbare geestelijke gezondheidszorg (O)ggz? Denkt u hierbij aan ervaringen met psychische of psychiatrische klachten, ervaringen met de verslavingszorg, of met de dak- en thuislozenopvang en de vrouwenopvang. Als dat zo is, leest u dan even verder.

De gemeente Franekeradeel doet een aantal dingen om haar inwoners te ondersteunen in het aanpakken van problemen op de hiervoor genoemde terreinen. Als u ervaringen binnen de (O)ggz hebt, willen wij graag van u weten wat u van die ondersteuning vindt en wat daarbij naar uw idee kan worden verbeterd. Daarom doet de gemeente Franekeradeel mee aan het onderzoek ‘de (O)ggz-spiegel’. Het doel daarvan is dat met die (O)ggz-spiegel de ervaringen maar ook de wensen en behoeften van u als gebruiker van deze voorzieningen zichtbaar worden gemaakt. Door het invullen van de vragenlijst houdt u de gemeente als het ware een spiegel voor.

De (O)ggz-spiegel kan alleen maar een succes worden als de mensen met ervaringen op het vlak van de (O)ggz deze invullen. Daarom willen we heel graag uw medewerking en vragen we u de lijst in te vullen. Dat invullen gebeurt anoniem, u hoeft dus nergens uw persoonsgegevens in te vullen. U kunt de lijst op uw computer invullen via www.st-aanzet.nl .Op deze website kiest u voor ‘cliëntenplatvorm’. Onder het kopje ‘Kans voor ervaringsdeskundigen….‘ vindt u de link naar de vragenlijst.

Als u vooraf nog vragen over dit onderzoek hebt of hulp wilt bij het invullen van de vragenlijst, dan kunt u contact opnemen met AanZet via telefoon (058) 284 90 20.