Herindeling Westergo te herkennen aan nieuw logo

Communicatie over de herindeling Westergo is voortaan te herkennen aan een nieuw logo en huisstijl. De gemeenten het Bildt, Franekeradeel, Menameradiel en Littenseradiel hebben een huisstijl ontwikkeld om het fusieproces […]