Trekker Ljochtjestocht Waadhoeke *update met route*

Update: De route voor dit jaar is bekend. De volgende dorpen en Stad gaan ze doorheen: Menaam, Marsum, Inglum, Beetgum, Bitgummole, Sint Annaparochie, Sint Jacobiparochie, Minnertsga, Tzummarum, Oosterbierum, Sexbierum, Franeker en […]

error: Bericht Beveiligd!