Waddenpoort update: Saakstra’s Brêge *film*

Waddenpoort Update, Saakstra’s Brêge, een vervolg van de werkzaamheden. Dit maal het plaatsen van de 15 meter lange pijlers waar de brug op zal worden geplaatst. Doordat er op de […]

Waddenpoort update: Saakstra’s Brêge!

Waddenpoort update: Op de plaats waar Saakstra’s Brêge moet komen wordt nog volop gewerkt. Er worden oude palen verwijderd en de damwanden worden geplaatst om uiteindelijk de dragers te kunnen plaatsen […]