11 maart 2015: mantelzorgcafé

Het Steunpunt Mantelzorg Franekeradeel organiseert op woensdag  11 maart het Mantelzorgcafé, met als thema: Veranderingen in de zorg. Dit mantelzorgcafé is bedoelt als ontmoetingsplek voor mantelzorgers, waar in een informele sfeer ervaringen en tips uitgewisseld kunnen worden.

Daarnaast is er een mantelzorg coördinator aanwezig die de mantelzorger van verdere informatie kan voorzien.

Het thema van het aankomende mantelzorgcafé is: “Veranderingen in de zorg”.
Greet IJdema is werkzaam als zorginhoudelijk beleidsmedewerker bij Zorgkantoor Friesland. Zij zal ons deze ochtend meer vertellen over de huidige veranderingen binnen de zorg.

Locatie: De Skûle Welzijn, Godsacker 35, 8801 LM Franeker
Het mantelzorgcafé is geopend van 9.30 uur tot 11.30 uur.

De toegang is, evenals de koffie en thee, gratis.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ignatia Veltman,

Steunpunt Mantelzorg Franekeradeel – De Skûle Welzijn, 0517- 393750, i.veltman@deskule.nl

error: Bericht Beveiligd!