11 mei 2016: mantelzorgcafé

Het Steunpunt Mantelzorg Franekeradeel organiseert op woensdag  11 mei het Mantelzorgcafé, met als thema: “Gezond eten: zorg goed voor jezelf”. Dit mantelzorgcafé is bedoelt als ontmoetingsplek voor mantelzorgers, waar in een informele sfeer ervaringen en tips uitgewisseld kunnen worden. Daarnaast is er een mantelzorg coördinator aanwezig die de mantelzorger van verdere informatie kan voorzien.

Het thema van het aankomende mantelzorgcafé is: “Gezond eten: zorg goed voor jezelf”.
Hilly Jellema, eigenaresse van Jellema Specialiteiten, geeft een presentatie over gezonde voeding.

Locatie: Jellema Specialiteiten, Ockingahiem 12, 8801 KT Franeker
Het mantelzorgcafé is geopend van 19.30 uur tot 21.30 uur.
Deelname is gratis, aanmelden tot 9 mei.
Opgave verplicht i.v.m. beperkt aantal plaatsen.

Voor meer informatie en opgave kunt u contact opnemen met Ignatia Veltman, Steunpunt Mantelzorg Franekeradeel – De Skûle Welzijn, 0517- 393750, i.veltman@deskule.nl

error: Bericht Beveiligd!