12 februari 2014: mantelzorgcafé met Kees van Boven

Het Steunpunt Mantelzorg Franekeradeel organiseert op woensdag 12 februari het Mantelzorgcafé, met als thema: De huisarts en mantelzorg. Dit mantelzorgcafé is bedoelt als ontmoetingsplek voor mantelzorgers, waar in een informele sfeer

ervaringen en tips uitgewisseld kunnen worden. Daarnaast is er een mantelzorg coördinator aanwezig die de mantelzorger van verdere informatie kan voorzien.

Het thema van het aankomende mantelzorgcafé is: “De huisarts en mantelzorg”. De heer Kees van Boven  is werkzaam geweest als huisarts in Franeker. Hij gaat ons deze ochtend vertellen over het project Kwetsbare ouderen, daarnaast vertelt hij meer over de relatie tussen huisarts en mantelzorger.

Locatie: De Skûle Welzijn, Godsacker 35, 8801 LM Franeker
Het mantelzorgcafé is geopend van 9.30 uur tot 11.30 uur.
De toegang is, evenals de koffie en thee, gratis.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ignatia Veltman, Steunpunt Mantelzorg Franekeradeel – De Skûle Welzijn, 0517- 393750, i.veltman@deskule.nl