13 januari 2016: mantelzorgcafé

Het Steunpunt Mantelzorg Franekeradeel organiseert op woensdag  13 januari het Mantelzorgcafé, met als thema: “Rouw en verlies”. Dit mantelzorgcafé is bedoelt als ontmoetingsplek voor mantelzorgers, waar in een informele sfeer ervaringen en tips uitgewisseld kunnen worden.
Daarnaast is er een mantelzorg coördinator aanwezig die de mantelzorger van verdere informatie kan voorzien.

Het thema van het aankomende mantelzorgcafé is: “Rouw en verlies”.
Tine Wiersma is coördinator bij Humanitas van de werkgroep: Steun bij rouw en verlies. Zij geeft een presentatie over dit onderwerp, waarbij ook het wegvallen van de mantelzorg aan bod komt.
Deze avond kan ook voor ex-mantelzorgers interessant zijn, zij zijn dan ook van harte welkom.

Locatie: De Skûle Welzijn, Godsacker 35, 8801 LM Franeker
Het mantelzorgcafé is geopend van 19.30 uur tot 21.30 uur.

De toegang is, evenals de koffie en thee, gratis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ignatia Veltman, Steunpunt Mantelzorg Franekeradeel – De Skûle Welzijn, 0517- 393750, i.veltman@deskule.nl

error: Bericht Beveiligd!