135 jaar C.O.V. Immanuël Franeker (1882-2017)

De Christelijke oratoriumvereniging, COV Immanuël, is opgericht op 1 november 1882 te Franeker. De bekende dirigent Yme G. Visser leidde het koor maar liefst vijftig jaar op innemende wijze.

Het koor staat onder leiding van Jeroen Helder. Het koor telt momenteel 50 leden, die afkomstig zijn uit Franeker e.o., Harlingen, Dronrijp en Leeuwarden. Sinds de oprichting voert het koor naast oratoria ook kleine concerten uit die afwisselend worden gehouden in de Franciscuskerk of de Martinikerk in Franeker.

In die 135 jaar zijn veel grote werken uitgevoerd, zoals de Schöpfung, De Krönungsmesse, Paulus en de Johannes Passion.

Het jubileum wordt op 4 november as. gevierd met de uitvoering van het beroemde oratorium ELIAS van Felix Mendelsohn Bartholdy. Er zijn 4 solisten:Irene  Hoogveld(sopraan), Eske Tibben (alt), Mattijs Hoogendijk (tenor) en Bert v.d. Wetering(bariton).  Koor en solisten worden begeleid door het Promenadeorkest Amsterdam. 

U bent van harte welkom op 4 november as. om 20.00 uur in de Martinikerk te Franeker. Toegangskaarten zijn verkrijgbaar bij de leden van het koor, Mollema Music World en aan de kerk.

error: Bericht Beveiligd!