Franekeradeel moet beter communiceren

Franeker – [LC] De communicatie van de gemeente Franekeradeel moet beter. Niet alle ambtenaren houden zich aan de afspraken hierover. Ook is de informatie van de gemeente te versnipperd, waardoor […]