Franekeradeel moet beter communiceren

Franeker – [LC] De communicatie van de gemeente Franekeradeel moet beter. Niet alle ambtenaren houden zich aan de afspraken hierover. Ook is de informatie van de gemeente te versnipperd, waardoor burgers het overzicht missen.

Dit concludeert de rekenkamercommissie van Franekeradeel. De rekenkamer adviseert de gemeente om de eigen afspraken beter te handhaven. Met nieuwsbrieven en de website kan de gemeente de burgers vaker en beter op de hoogte houden, aldus de commissie.