Theehuisje Bolwerk open

Franeker – De Bangatheekoepel aan het bolwerk is gedurende de maanden juli en augustus open voor bezoekers. Het is één van de vier nog aanwezige theehuisjes op het bolwerk. Dit […]

RSG een convenant met CIOS Heerenveen

Franeker – Donderdagmiddag ondertekende Marja de Jonge, rector van de rsg Simon Vestdijk, een convenant met het CIOS te Heerenveen. Met het CIOS zijn onder andere afspraken gemaakt over