Theehuisje Bolwerk open

Franeker – De Bangatheekoepel aan het bolwerk is gedurende de maanden juli en augustus open voor bezoekers. Het is één van de vier nog aanwezige theehuisjes op het bolwerk. Dit huisje werd in 1785 gebouwd achter in de tuin van het patriciërshuis 16 aan de Zilverstraat. De patriciërswoning, de diepe tuin en de theekoepel zijn vrijwel origineel. U kunt een kijkje nemen en zich een voorstelling maken, hoe men hier in de 18de en 19de eeuw een kopje thee (een dure drank in die tijd) dronk. Open: dinsdag t/m zaterdag van 13.45-17.00 uur