Aanmelden voor Carbidschieten 2014

“Lekker Sjitte mar sûnder gedonder” Mag het Carbidschieten dit jaar ook weer in de gemeente Franekeradeel? Onder voorwaarden wel! Ik wil carbidschieten….. wat zijn de regels en wat moet ik […]

10 december 2014: mantelzorgcafé

Het Steunpunt Mantelzorg Franekeradeel organiseert op woensdag 10 december het Mantelzorgcafé, met als thema: Een warme deken voor de mantelzorger. Dit mantelzorgcafé is bedoelt als ontmoetingsplek voor mantelzorgers, waar in […]

error: Bericht Beveiligd!