4 juli 2017: mantelzorgcafé PLUS

Het Steunpunt Mantelzorg Franekeradeel organiseert op 4 juli het laatste Mantelzorgcafé PLUS van dit seizoen.
Voor deze gelegenheid hebben wij een bijzondere gast uitgenodigd: muzikant en ervaringsdeskundige Sjoerd Steegstra.

Dit mantelzorgcafé PLUS is bedoeld als ontmoetingsplek voor mantelzorgers van mensen met psychische kwetsbaarheid (problematiek) in de regio Noordwest Friesland, waar in een informele sfeer ervaringen en tips uitgewisseld kunnen worden. Het café is ontstaan uit een samenwerking tussen Sietske van der Weg, familie-ervaringsdeskundige van Herstelcentrum Friesland(GGZ/Mind-up) en Ignatia Veltman, coördinator mantelzorg van De Skûle Welzijn.

Na een paar zeer bijzondere avonden afgelopen jaar, waar we het o.a.hebben gehad over loslaten, verdriet en stigma( vooroordelen) sluit het Mantelzorgcafé PLUS  het seizoen af met muzikant en ervaringsdeskundige Sjoerd Steegstra.

Sjoerd  heeft zelf ervaring als mantelzorger en heeft  deze ervaringen verwerkt in zijn muziek. Hij zingt over thema’s die erg aanspreken wanneer je veel voor anderen zorgt, maar ook is in zijn muziek te beluisteren de wisselwerking tussen een lach en de traan, tussen storm en zonneschijn.

Voordat we het nieuwe seizoen weer opstarten sluiten we deze informeel af met alle tijd en steun voor elkaar, die er deze avonden steeds is geweest.

Locatie: De Skûle Welzijn, Godsacker 35, 8801 LM Franeker
Het mantelzorgcafé PLUS is geopend van 19.00 uur tot 21.00 uur.

De toegang is, evenals de koffie en thee, gratis.

Aanmelden voor deze avond is verplicht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ignatia Veltman,

error: Bericht Beveiligd!