Laatste veiligheidscursus “onder de wadden” ?

Franeker – De Franeker kanovereniging Onder de Wadden. Was voor de 30 keer in het Franeker zwembad Bloemketerp. Al 30 jaar voorziet de kanovereniging in de wintermaanden voor leden en niet leden een kano veiligheidscursus. Al jaren een succesvolle actie voor de kano club. Elk jaar zijn er weer 60 personen die de veiligheidscursus vol enthousiasme volgen………

Zou het de laatste keer zijn geweest? het zwembad wordt bedreigd met sluiting

De naam “Onder de Wadden” is bedacht naar aanleiding van de geografische ligging van de stad Franeker ten opzichte van de Waddenzee.
De kanovereniging is op 24 augustus 1979 opgericht en is aangesloten bij de Nederlandse Kanobond (NKB).