65-jarig huwelijk echtpaar Wijnia-Bakker

De foto is gemaakt door Joachim de Ruijter

Op zondag 26 augustus 2018 waren de heer en mevrouw Wijnia-Bakker uit Tzum 65 jaar getrouwd. Burgemeester Apotheker ging op maandag 27 augustus langs bij het echtpaar om hen, namens het gemeentebestuur van Waadhoeke, te feliciteren. 

Simon Wijnia werd geboren in 1931 en groeide op aan de Westerein, gelegen onder Welsrijp, in het gezin met acht kinderen van Tjerk en Tryntsje Wijnia-Heeringa.

Griet Bakker werd geboren in 1930 en groeide op in het gezin met vijf kinderen van Durk en Jikke Bakker-Ypma aan de Bayumerleane onder Lollum, de plaats waar nu Slachtehiem is gevestigd.

Toen Griet een keer te logeren was bij haar vriendin in Welsrijp, kwam ze Simon tegen. Ze kregen verkering en op 26 augustus 1953 zijn ze getrouwd en gingen wonen in de Westerein onder Welsrijp.

Twee jaar later konden ze een kleine boerderij komen, die iets verderop stond. Er werden 7 kinderen geboren, zes meisjes en één jongen. Simon en Griet hadden zelf wat vee en Simon bouwde een klantenkring op onder de boeren in de omgeving. Hij verhandelde de dieren op de veemarkten van Sneek en Leeuwarden.

Geregeld ging er ook vee voor de export naar het buitenland.

Griet zorgde voor de kinderen en de huishouding en had ook haar aandeel in de veehandel door de telefoontjes van de boeren en de veerijders aan te nemen en te verwerken. In 1970 kreeg Simon problemen met zijn hart. Ze besloten om te stoppen met de boerderij in Welsrijp en ruilden deze in  voor een nieuwbouwwoning in Tzum, waar Simon zich volledig richtte op de veehandel.

De familie is inmiddels uitgebreid met vijftien kleinkinderen en ook twee achterkleinkinderen, waar ze ontzettend van genieten. Griet is nog heel gezond en mag graag fietsen op haar elektrische fiets. Om goed op de hoogte te blijven van het wel en wee van hun kleinkinderen maakt ze gebruik van de mobiele telefoon, whatsapp en Facebook.

Simon zijn gezondheid laat wel wat te wensen over, toch redden ze zich nog prima en wonen nog steeds zelfstandig. Beiden hebben veel vrijwilligerswerk gedaan. Simon zat in het bestuur van de school en diverse keren in het kerkbestuur in Winsum en Tzum. Tevens is hij een periode actief bestuurslid geweest van de landelijke bond van veehandelaren. Ook Griet was actief in de kerkenraad van Tzum. Daarnaast deed ze ook vele jaren vrijwilligerswerk in de bibliotheek en brachten ze samen eten rond vanuit Saxenoord in Franeker. Ze zijn dankbaar dat ze hun 65-jarig huwelijk mee mogen maken en herdachten dat in de kerkdienst zondagmorgen 26 augustus in de Johanneskerk in Tzum.

error: Bericht Beveiligd!