693 inzendingen foto wedstrijd “Wat en Waar in Franeker”

In verband met het 10 jarig jubileum van Nauta’s Botenverhuur werd i.s.m. Hommema fotografie een Foto Kijk Wedstrijd ‘Wat en Waar vanaf ‘t Water in Franeker’ georganiseerd.
Men op twee manieren meedoen: digitaal of op papier invullen wat men op 10 verschillende foto’s zag. De foto’s waren ook prominent aanwezig in de etalage van Hommema Fotografie. De wedstrijdformulieren konden t/m 30 augustus jl ingeleverd worden.

En dat hebben we geweten! In grote getale kwamen de deelnameformulieren binnen; in totaal 693 inzendingen! Hiervan waren 239 helemaal goed ingevuld.

De goede antwoorden waren:

  1. Bangma Theekoepel Noorderbolwerk
  2. Academiestraat 11 voorheen GGZ hoofdingang
  3. Korendrager op het Bolwerkhuis naast Poolshof Froonacker
  4. Scheepswerf Draaisma Vliet
  5. Zijkant van het Korendragershuisje, ontvangstluikjes (Froonacker)
  6. Lijnbaanstraat vanaf Heerengracht
  7. Zijkant Stadhuis met mededelings erker
  8. Gezicht op Vlietsterbrug vanaf boot onder Westerpoortsdam
  9. Torens Voorstraat vanaf Ypeysingel
  10. Vrouwengasthuis Titia Bogarde Nieuwe Hof

Het lot heeft bepaald dat de volgende personen de winnaars zijn van de vijf VaarWaardeBonnen:

1. Willem Miedema, Franeker
2. Johannes Hibma, Franeker
3. Roelina Tuinstra, Franeker
4. Monique Seerden, Franeker
5. R. Mendel-Hiemstra, Franeker

Inmiddels hebben alle prijswinnaars bericht gehad. De prijsuitreiking vindt plaats op 11 september a.s. bij Hommema Fotografie.

een foto van een juist ingevuld deelname formulier

DSC00001

error: Bericht Beveiligd!