70 jaar F.Z.C 54, Reünie 6 april 2024

Op 2 april 2024 is het exact 70 jaar geleden dat in café De Eerste Aanleg in Franeker werd besloten tot oprichting van ‘De Franeker Zwemclub’, afgekort FZC en later, in opdracht van de KNZB, omgedoopt tot F.Z.C.’54.

De afgelopen jaren is er veel veranderd maar F.Z.C.’54 staat nog altijd garant voor plezier en succes en niet alleen in de zwemwereld. Ook de waterpolo afdeling draagt zijn steentje bij. Het totaal aantal leden schommelt al jaren rond de 150 en dat vandaag de dag al een prestatie op zich. Alle reden voor een feestje dus! Op zaterdag 6 april 2024 vieren we het 70-jarig bestaan met een reünie voor alle (oud) leden, vrijwilligers en iedereen die F.Z.C.’54 een warm hart toedraagt.

De dag begint om 15.00 uur met een aantal activiteiten en we eindigen met een feestavond, dus aarzel niet en geef je vandaag nog op via info@fzc54.nl.

Namens alle commissieleden tot ziens op 6 april 2024! Natasja Kuperus, Johanna Jongsma, Ineke Postma, Angelique Grovenstein, Bart de Vos, Jildert Prins, Sanne Grovenstein en Ilona Hofman