8 februari 2017: mantelzorgcafé

Het Steunpunt Mantelzorg Franekeradeel organiseert op woensdag  8 februari het Mantelzorgcafé, met als thema: “Vraag het de diëtist”. Dit mantelzorgcafé is bedoelt als ontmoetingsplek voor mantelzorgers, waar in een informele sfeer ervaringen en tips uitgewisseld kunnen worden.

Daarnaast is er een mantelzorg coördinator aanwezig die de mantelzorger van verdere informatie kan voorzien. Het thema van het aankomende mantelzorgcafé is: “Vraag het de diëtist”. Manon de Boois is diëtist en heeft onder andere een praktijk in Franeker. Manon gaat ons meer over voeding vertellen en hoe je met voeding goed voor jezelf kan zorgen.

Locatie: De Skûle Welzijn, Godsacker 35, 8801 LM Franeker

Het mantelzorgcafé is geopend van 9.30 uur tot 11.30 uur. De toegang is, evenals de koffie en thee, gratis. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ignatia Veltman, Steunpunt Mantelzorg Franekeradeel – De Skûle Welzijn, 0517- 393750, i.veltman@deskule.nl