8 oktober 2014: mantelzorg ochtendactiviteit

Het Steunpunt Mantelzorg organiseert iedere tweede woensdag van de maand een activiteit voor mantelzorgers in de gemeente Franekeradeel. Woensdag 8 oktober is er een ochtendactiviteit. Het programma is als volgt: we gaan een wandeling maken door de tuin van Ropta State in Wijnaldum. Deze wandeling vindt plaats onder leiding van de tuinman aldaar Erik Hagg.

Aansluitend drinken we koffie met koek.

Tijd: 9.30 – 11.30 uur.

Deelname is gratis, opgave verplicht.

Deelnemers kunnen zich aanmelden tot dinsdag 7 oktober bij het Steunpunt Mantelzorg Franekeradeel.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ignatia Veltman. Steunpunt Mantelzorg Franekeradeel – De Skûle Welzijn Telefoonnummer is 0517- 393750 of mail naar: i.veltman@deskule.nl

error: Bericht Beveiligd!