Aanleg rotonde Franeker-Noord van start, op- en afrit A31 dicht!

Aan de noordzijde van Franeker kruist de provinciale N384 met de op- en afrit van de rijksweg A31. Dit kruispunt is de laatste jaren drukker geworden en voldoet niet langer aan de eisen. Hierdoor zijn er relatief veel ongevallen en zijn Franeker en Dongjum minder goed bereikbaar. Dus gaat de provincie het kruispunt aanpakken.

Verkeersveiligheid

Eén van de doelen van het Provinciaal Verkeer- en Vervoerplan is het verbeteren van de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid. Voor de aanpak van dit kruispunt is gekozen voor een rotonde, waarbij de noordelijke op- en afrit van de A31 worden betrokken. Ook de fietsoversteek over de gemeentelijke weg is in het ontwerp meegenomen. Het kruispunt wordt overzichtelijker en veiliger. U kunt straks makkelijk de N384 oprijden als u de rijksweg A31 verlaat. Of vanaf de rotonde rechtstreeks de Getswerderdyk oprijden.

Hieronder een overzichtskaart van de nieuwe situatie, over de bestaande situatie heen getekend.

rotonde franeker

Planning en hinder

Vóór de zomer van 2016 worden kabels en leidingen verlegd. De uitvoering van het werk aan de provinciale weg, de rotonde en de noordelijke aansluitingen op de A31 is vanaf 18 oktober tot half november! Stremmingen en omleidingen worden ter plekke met borden aangegeven.

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is er een bypass voor fiets- en autoverkeer. De op- en afrit van de A31 worden afgesloten.

bypass en afsluitingen

Bron: Provincie Fryslan.frl