Aannemer voor de Herinrichting Breedeplaats bekend

De aanbesteding rond de Herinrichting Breedeplaats is afgerond. Aannemersbedrijf A. Faber uit Bolsward is de aannemer voor dit mooie project Herinrichting van de Breedeplaats.

Het College heeft eind oktober het definitieve ontwerp voor de herinrichting Breedeplaats vastgesteld. De gemeente kon vanaf toen verder met de uitwerking van dit plan. Wethouder Caroline de Pee is blij met het uitgewerkte plan. “De Breedeplaats is het hart van de stad maar mist nog beleving op het moment dat er geen evenementen zijn. Met dit plan krijgt het centrum van Franeker een enorme kwaliteitsimpuls”.

Nog eerder op 20 april 2017 had de gemeenteraad middelen beschikbaar gesteld voor  projecten uit de ‘investeringsvisie voor de binnenstad van Franeker’. Deze visie kent drie speerpunten, Franeker Vastgoed, Franeker Verwent en Franeker Verleidt. De herinrichting van de Breedeplaats maakt onderdeel uit van  het speerpunt Franeker Verwent. Met dit project wordt beoogd om de belevingsfunctie van het plein te vergroten en tegelijkertijd de verbinding tussen de Dijkstraat en de Voorstraat te verbeteren.

Bron en tekst Gemeente Franekeradeel.nl