Actiegroep MegaMolensNee gaat 500 handtekeningen aanbieden

Aanbieden handtekeningen aan de Commissaris van de Koning door actiegroep Tsjummearum-Furdgum MegaMolensNee! Op woensdag 22 oktober ‘s ochtends om 9.30 uur zal de actiegroep Tsjummearum-Furdgum MegaMolensNee! op het Provinciehuis in Leeuwarden ruim 500 handtekeningen aanbieden aan de Commissaris van de Koning de heer Jorritsma. Deze handtekeningen zijn van verontruste dorpsbewoners die vrezen voor de mogelijke komst van Megawindturbines. De handtekeningactie werd al in juli op touw gezet en de dorpsbewoners hebben massaal getekend. Binnen een paar dagen waren er al ruim 500 handtekeningen binnen.

Inmiddels zijn de plannen van Fryslân foar de Wyn gepresenteerd. Als de Provinciale Staten mee zouden gaan in deze plannen wordt het dorp Tzummarum straks in het ongunstigste geval aan beide zijden door Megawindturbines ingesloten. Niet alleen dit dorp, maar de hele Noordwesthoek van Fryslân wordt onevenredig getroffen door de komst van de Megawindturbines. Deze turbines komen bij het grote aantal molens dat al opgesteld staat in dit gebied. De actiegroep vindt dat hun leefomgeving in ernstige mate aangetast wordt. Door middel van de handtekeningen vragen zij Provinciale Staten op 17 december as. de plannen voor Megawindturbines in en om Tzummarum en Firdgum én op het Friese platteland af te wijzen.

De actiegroep is bereikbaar via de mail: tfmegamolensnee@hotmail.com Voor meer informatie: www.megamolensnee.nl

error: Bericht Beveiligd!