Foto Regio Deal Dag

Ambities centraal tijdens Regio Deal Dag Noardwest-Fryslân

Regionale samenwerking biedt kansen en mogelijkheden. Hierover spraken bestuurders, beleidsbepalers en andere betrokkenen vandaag op 29 november in Harlingen. Aanleiding hiervoor is de Regio Deal Noardwest-Fryslân die eerder deze maand samen met het Rijk werd getekend. De gemeenten Waadhoeke, Harlingen en Leeuwarden, de provincie Fryslân, Wetterskip Fryslân en het Rijk hebben in totaal €40 miljoen uitgetrokken voor een sterke regio die de levenskwaliteit van bewoners verbetert.

Veelbelovende toekomst vol kansen

Namens de aanwezige bestuurders trapte burgemeester Marga Waanders van gemeente Waadhoeke de Regio Deal Dag af. “Een vitale economie, goede kwaliteit van leven en zorg voor onze omgeving staan centraal in de deal. De komende vijf jaren zijn veelbelovend en bieden unieke kansen.” Dat de kracht van samenwerking tussen verschillende overheden werkt, kwam naar voren in het verhaal van Directeur Generaal Arne van Hout van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit werd bevestigd door hoogleraar Aleid Brouwer van de RUG en Marjan van der Feen, programmadirecteur bij QOP in Noordoost-Fryslân, waar er in 2018 een regiodeal werd getekend.

In totaal wordt er €40 miljoen in de regio geïnvesteerd. De helft van dit bedrag komt van het Rijk en de andere helft van de verschillende gemeenten, Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân. De komende jaren worden gekenmerkt door de uitvoering van vernieuwende projecten in samenwerking met inwoners en ondernemers.