August de Haan en Mick Brants Sterren van Franeker *foto’s*

Donderdagavond tijdens de drukbezochte nieuwjaarsreceptie van de nieuwe gemeente Waadhoeke werden de sterren van Franeker weer uitgedeeld. Dit alles gebeurde na de krachtige nieuwjaarstoespraak van burgemeester Hayo Apotheker. De burgemeester stond stil bij nieuwe gemeente, 40 dorpen en 1 stad!, die nu 10 dagen bestaat, en dat alles wordt bestuurt vanuit het “WBC” zoals de burgemeester het vernieuwde gemeentehuis van de Waadhoeke noemde, Waadhoeke Bestuurlijk Centrum.

Daarna was het woord aan de voorzitter van de “Ster van Franeker” Rien Venema om de Sterren bekend te maken.

Allen werden genomineerd voor hun jarenlange vrijwillige, onbaatzuchtige inzet bij diverse activiteiten. allen kregen lovende woorden van de jury. Uiteindelijk ging de ‘Ster van Franeker’ naar: August de Haan, August is als toegewijd vrijwilliger betrokken bij veel activiteiten in de gemeente Franeker.

De junior Ster ging naar Mick Brants. Mick zet zich op diverse vlakken vol in, met name voor SC Franeker.

Wij waren erbij en maakte de volgende foto-impressie