Berltsumers eisen 12e stadsrechten op *foto’s*

Onder het luiden van de klokken van de Franeker Martini kerkklokken, kwam een groep van ongeveer 50 Berltsumers de stadsrechten opeisen in Franeker! Het gebeurde op de Voorstraat voor het Martenahuis / Museum Martena. In historische kleding werd het schouwspel opgevoerd en eiste ze de stadsrechten op van Hessel van Martena.

Na het overhandigen rende Bauck van Hemmema met de stadsrechten richting Berltsum, lopend gevolgd door de overige stads- eh dorpsgenoten.

Het schouwspel wat ongeveer een kwartier duurde werd gevolgd door vele stadsbezoekers

Wij maakten een paar foto’s

 

error: Bericht Beveiligd!