Bodem sterker gedaald dan gedacht in Franeker

bodemdalingFraneker – (lc)  De bodem boven het gasveld ten westen van Franeker is met tenminste 28 centimeter gedaald. Dat is 10 centimeter meer dan op basis van de plannen van gaswinningsbedrijf Vermilion werd verwacht. Dat blijkt uit onderzoek van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).Het SodM gaat er van uit dat het grootste deel van de daling is veroorzaakt door de gaswinning in het gebied. Vermilion legde de winning vanwege de onverwachts snelle bodemdaling in 2008 stil. Gedeputeerde Sjoerd Galema van de provincie denkt niet dat het bedrijf de gaswinning bij Franeker nog mag hervatten.