Foto ter illustratie

Bomencontrole in Waadhoeke

Elke 3 jaar voert de gemeente Waadhoeke een boomveiligheidscontrole uit om de bomen te controleren op bijvoorbeeld dood hout of andere gebreken. Op dit moment is aannemer Van Bodegom in de Waadhoeke aan het werk om bomen te snoeien of te kappen waar dat nodig.

De aannemer maakt een ronde door de Waadhoeke om de gebreken bij de bomen op te lossen of om de bomen te kappen. De aannemer moet altijd werken volgens de Wet natuurbescherming. Dit betekent dat bomen waar bijvoorbeeld een nest in zit op een later moment worden gesnoeid of gekapt. Wanneer bomen op een prominente plaats gekapt moeten worden, worden op die plek in het aankomende plantseizoen (najaar-winter 2024-2025) nieuwe bomen geplant, aldus de gemeente.

Waar wordt er gesnoeid?

In Franeker en de onderstaande dorpen, daar wordt deze ronde gesnoeid:

Achlum
Boer
Dongjum
Herbaijum
Hitzum
Oosterbierum
Peins
Pietersbierum
Ried
Sexbierum
Tzum
Tzummarum
Zweins

error: Bericht Beveiligd!