Boomfeestdag in teken van wijkvernieuwing Professorenbuurt

Franeker – Op 18 maart worden in het kader van de nationale boomfeestdag, bomen geplant in de Professorenbuurt. De hele Professorenbuurt staat in het teken van de wijkvernieuwing, die inmiddels behoorlijk is gevorderd.
Ook het planten van bomen hoort daarbij. In totaal worden er vijf essen, vijf linden en een aantal platanen geplant.
De bomen worden geplant aan de Hertog van Saxenlaan, vlakbij de ingang naar de Professor Venemastraat. Eind 2008 zijn hier een aantal bomen verwijderd in verband met iepziekte. Rond 10.00 uur plant wethouder Bonnema de eerste boom. Kinderen uit groep 8 van basisschool De Opslach, helpen een handje bij het plaatsen van alle bomen. Zij krijgen na afloop een diploma uitgereikt.