Brandbrief Bezorgde ouders van De Fûgelflecht.

Ingezonden brief aan gemeente raad: Als bezorgde ouders van de Fûgelflecht willen we u het volgende onder de aandacht brengen;

Zoals u weet komt in de raadscommissie van 3 december aanstaande het integrale huisvestingsplan van 27 oktober 2015 aan de orde. In dit vernieuwde plan staat dat het gebouw de Kleyenburg verbouwd gaat worden tot een nieuwe fusieschool waarbij het bedoeling is dat de kinderen van de Fûgelflecht vanaf het schooljaar 2015-2016 intrek nemen in het gebouw de Kleyenburg. Het zorgelijke hieraan is dat de ouders van de kinderen van de Fûgelflecht tot op heden niet beter weten dat het plannen zijn. Bij de ouders is niet bekend dat er al een besluit is genomen. Op 22 september 2015 zijn wij door de a.i. directeur Marc Kameraad ingelicht over de plannen van een nieuwe fusieschool op de plek van Kleyenburg met een nieuw onderwijsconcept.  Hierin is afgesproken dat de communicatie naar de ouders en de MR helder, transparant en open zou gaan verlopen en dat er bovendien zou worden geluisterd naar de argumenten van de ouders.

De MR is tijdens de gehele procedure niet voldoende betrokken, niet volledig en tijdig geïnformeerd. De MR heeft  advies en instemmingsrecht volgens de WMS. Hier is door de a.i. directeur Marc Kameraad tot nu toe volledig aan voorbij gegaan, wat de oudergeleding van de MR heeft doen besluiten om hun functie binnen de MR per direct neer te leggen. Er zijn meerder gesprekken geweest met a.i. directeur Marc Kameraad, waarin hij ons niet volledig heeft geïnformeerd en continu in plannen heeft gesproken en niet in besluiten.

Als betrokken ouders willen wij u over het volgende informeren:

  • In het hele traject wat is begonnen op 18 december 2014 is er naar onze mening een onzorgvuldige procedure gevolgd door stichting radius: zoals eerder al is genoemd is de MR volgens de WMS niet betrokken in de procedure. Daardoor voelen wij ons als ouders niet gehoord.
  • Als ouders maken wij ons zeer ernstige zorgen over de verkeersveiligheid bij de Kleyenburg, tijdens de informatiebijeenkomst zijn hier vele vragen over gesteld, die tot op heden niet beantwoord zijn.
  • Ons is voorgehouden dat we naar de nieuw gebouwde MFA oost zouden gaan, In het integrale huisvestingsplan is te lezen dat we naar het Kleyenburg gebouw gaan, wij hadden als ouders graag gezien dat er een goede afweging was geweest van de verschillende alternatieven,  bijvoorbeeld nieuwbouw op huidige locatie of nieuwbouw  op een andere locatie. Als ouders hebben niet het idee dat er überhaupt sprake is geweest van alternatieve plannen.
  • De ontwikkelingen van de aanwas van leerlingen 2014-2015-2016 laat zien dat de Fûgelflecht 22  aanmeldingen heeft tegenover 7 bij de Kleyenburg, gezien dit aantal is nieuwbouw op het terrein van de Fûgelflecht ook te rechtvaardigen.
  • Op 4 november kregen wij als ouders een brief dat per 4 januari de Kleyenburg school hun intrek neemt in de Fûgelflecht, ondanks vragen tijdens de bijeenkomst over waar moeten onze kinderen gymen aangezien het speel/gymlokaal als leslokaal dienst gaat doen. Ook hier hebben de ouders geen antwoord op mogen ontvangen.
  • Het opheffen van de Fûgelflecht heeft gevolgen voor de leefbaarheid Franeker Oost inclusief Schalsum.

Wij als verontruste ouders willen u hierbij vragen om bovenstaande punten nog eens nader onder de loep te nemen c.q verder te onderzoeken zodat er een zorgvuldig en wijs besluit kan worden genomen t.b.v. de kinderen, ouders en het openbaar onderwijs in Franeker.

Met vriendelijke groeten,

Namens de ouders van de fûgelflecht, Uit naam van de werkgroep verontruste ouders!

Deel dit bericht
Facebook
WhatsApp
Telegram
Twitter
LinkedIn
Pinterest
error: Bericht Beveiligd!