Brug Ypeijsingel Franeker aangepast na vragen FNP

In de raadsvergadering van 21 mei heeft de FNP op aandringen van inwoners van onze gemeente vragen gesteld over het bruggetje achter de Sjaardemastraat naar de Ypeijsingel. FNP-woordvoerster Gea Iedema: “Het is een brug met veel verkeer en voor mensen met kinderwagens en scootmobiels ook een erg smalle brug. Maar het belangrijkste is toch wel dat door het hoogteverschil het voor sommige mensen een nogal moeilijke hindernis is en zich verschillende ongelukken hebben voorgedaan.

Kortgeleden is er een jongeman onderuit gegaan met als gevolg dat hij naar het ziekenhuis gebracht is.” Voor de FNP-fractie reden om hierover aan de bel te trekken. De gemeente heeft naar aanleiding hiervan besloten om de brug snel aan te passen; binnen 6 weken zal het brugdeel aan de zijde van het Bolwerk worden opgehoogd zodat de opgang wat vlakker wordt.

Wilt u ook zaken aan de orde stellen? Neem dan contact op met de fractie van de FNP, of kom op haar ledenbijeenkomst met fractieberaad een week voor de raadsvergadering in Oosterbierum. Kijk voor de agenda (bûsboekje) op: www.frjentsjerteradiel.fnp.nl/