Burgemeester Franekeradeel beëdigd

Franeker – Op dinsdag 12 januari is Fred Veenstra tijdens een bijzondere raadsvergadering in Franeker geïnstalleerd als burgemeester van de gemeente Franekeradeel. Aansluitend vond de nieuwjaarsreceptie plaats waar een ieder kennis kon maken met de nieuwe burgemeester en zijn gezin.

Veenstra geeft in zijn installatietoespraak aan voor de nodige kansen en uitdagingen te staan: krimp, de economische crisis, bestuurlijke organisatie om maar een paar te noemen. Maar een uitdaging past bij hem en hij hoopt die samen met raad, college, ambtelijk apparaat en de verschillende maatschappelijke instellingen en organisatie op te pakken. Dat vraagt collegialiteit van iedereen die betrokken is bij het besturen van de gemeente.

Maar ook burgerparticipatie staat bij Veenstra hoog op de agenda. Hij wil de inwoners betrekken bij hun eigen leefomgeving en bij het besturen van de gemeente. “Als burgemeester wil ik graag mijn ervaring ter beschikking stellen om met verschillende moderne manieren van burgerparticipatie aan de slag te gaan en zo ook nieuwe groepen burgers bij het wel en wee van de gemeente te betrekken”, aldus Fred Veenstra.

Fred Veenstra was sinds 2002 wethouder van de gemeente Smallingerland. Hij is opgegroeid in Fryslân, 47 jaar, gehuwd en vader van drie kinderen (16, 14 en 11 jaar).