CCNWF betrokken bij economisch actieplan 2015-2018.

Een paar weken terug heeft de gemeente Franekeradeel hun Economisch Actieplan 2015-2018 aan de Commerciële Club Noordwest-Friesland (CCNWF) voorgelegd. Wij hebben met een paar bestuursleden het plan voorzien van een aantal kanttekeningen.

Waar volgens ons aandacht voor moet zijn, is:

– regelvrije zones op industrieterreinen
– acquisitie grotere bedrijven (ook maakindustrie)
– actief beleid voor betaalbare zorg

Voor zover mogelijk, het was kort dag, zijn deze meegenomen in het actieplan. Er zijn daarnaast nog een aantal punten welke voor verbetering  vatbaar zijn, zoals: blijvend aandacht voor alle MKB-bedrijven, alle horeca naar de Breedeplaats, bedrijfsbebouwing tussen beide nieuwe supermarkten en Bloemketerp. Daar zullen we de komende periode Ook aandacht voor blijven vragen.

Wij als bestuur zijn in ieder geval bijzonder ingenomen met de initiatieven van de Gemeente Franekeradeel op economisch gebied en met het uitgangspunt om daar gezamenlijk de schouders onder te zetten.

Dit bericht is ingezonden.