CDA Franeker bij Froulju foar Froulju

CDA Bezoek frouljuFraneker – Donderdagmiddag 11 juli waren bestuur en fractie van CDA Franekeradeel door Froulju foar Froulju (FFF) uitgenodigd voor een kennismakingsbezoek. FFF is een netwerk van vrouwelijke ondernemers in Friesland die maatschappelijk ondernemen hoog in het vaandel hebben. Enkele jaren geleden is het begonnen in Noordwest Friesland, rondom Tzummarum. De vrouwelijke ondernemers helpen elkaar en versterken elkaar. Daarnaast maken ze zich sterk voor de strijd tegen borstkanker.

Het CDA heeft grote waardering voor Froulju foar Froulju. Een dergelijk netwerk van kleine onderneemsters is van grote waarde in Noordwest Friesland. In deze regio van krimp en vergrijzing is het starten van een eigen onderneming geen vanzelfsprekendheid.  Gezamenlijk optrekken en van elkaar leren is dan soms bittere noodzaak. Het CDA is daarom ook van mening dat de overheid waar mogelijk (startende) kleine ondernemers moet ondersteunen.

Het CDA kreeg een introductie van FFF in Het Wapen van Barradeeel. Naomi Ykema heeft een geheel vernieuwde en eigen stijl gegeven aan de exploitatie van dit (voormalige) café in het centrum van Tzummarum. In een overgebleven ruimte van het pand is ze nog een eigen winkeltje begonnen in meubels en accessoires in brocante-stijl.

Aan de overkant exploiteert Alie Tolsma de Harnehal. Dit centrum voor sport, recreatie en cultuur is eigendom van de Woningstichting Noordwest Friesland, maar wordt commercieel en zelfstandig geëxploiteerd. Om het jaar organiseert FFF in deze hal in oktober hun Froulju foar Froulju Beurs.

De volgende onderneemster uit Tzummarum was Berber’s Blomke. Een kleine bloemenzaak aan de doorgaande weg met vaste klandizie van bewoners en bezoekers van Nij Bethanië. Berber was dan ook zeer verheugd te horen dat het verzorgingstehuis voor Tzummarum behouden blijft.

Bij Berber’s Blomke om de hoek is voedingsdeskundige en gewichtsconsulent Geartsje Dijkstra-Ponne gevestigd. Zij timmert behoorlijk aan de weg met deskundige voedingsadviezen. Beter bekend als Bewust Vitaal. We kregen er een heerlijke CDA-groene vruchten en groente smoothie aangeboden (met o.a. kiwi, spinazie en banaan).

In Pietersbierum is de hobby van Klaske Bosma uit de hand gelopen. Dit heeft geresulteerd in een winkeltje KADOKA. Klaske gaat met haar handgeschilderde accessoires menig beurs en fancy fair af. In haar winkel geeft ze ook op kleine schaal workshops

Al pratende bleek dat enkele vrouwelijke ondernemers ook verdere plannen hebben. Onder andere een plan dat met recreatie en zorg te maken heeft. Hiervoor is een aanvraag ingediend bij de Provincie voor een bijdrage uit de Nuon gelden. Zoals bekend is het CDA een groot voorstander van plannen uit de gemeenschap, in plaats van alles alleen vanuit de gemeente. Waar mogelijk en noodzakelijk zal het CDA dit plan ondersteunen.

Als afsluiter gingen we naar zelfstandig mondhygiëniste Aleida Verboom. Zij is gevestigd in een dependance van Het Want  in Bloemketerp. Raadslid Anton Wijkhuijs bood zich vrijwillig aan om een korte demonstratie te ondergaan.

CDA Bezoek froulju

error: Bericht Beveiligd!