Coalitieakkoord Franekeradeel

Franeker – De drie partijen die in het nieuwe college van B. en W. komen, hebben een coalitieakkoord bereikt. Gemeentebelang, PvdA en VVD hebben ook een conceptprogramma gemaakt. Daarin staat onder andere hoe ze denken dat ze 1,8 miljoen euro kunnen bezuinigen.
Alle drie partijen leveren ook een wethouder. Voor Gemeentebelang is dat Bekkema, voor de PvdA Twerda en voor de VVD mevrouw Osinga.

error: Bericht Beveiligd!