Collecte Nederlandse Brandwonden stichting succes.

In de week van 9-16 oktober heeft de jaarlijkse collecte van de Nederlandse Brandwonden Stichting weer plaatsgevonden, ook in onze gemeente hebben weer vele collectanten bijgedragen door in hun wijk te collecteren.

Dit heeft geresulteerd dat  Franeker samen met de dorpen Hitzum, Tzum en Welsrijp het geweldige bedrag van € 4464,69 heeft  opgebracht.

De Nederlandse Brandwondenstichting kent drie doelen:

  • Preventie (voorkomen van brandwonden)
  • Onderzoek ( waardoor verbeteren van behandeling)
  • Psycho- sociale begeleiding en nazorg bij kinderen en volwassenen met brandwonden.

Mede dankzij alle donaties en de inzet van de collectanten en vrijwilligers kan verder aan deze doelen gewerkt worden.

De Brandwondenstichting wil voor deze inzet dan ook iedereen bedanken.