De 26 ste Fam. v.d. Hem partij + Uitnodiging kranslegging

Op zondag  9 september werd voor de 26 ste keer de Fam. v.d. Hem partij verkaatst. Normaal  wordt deze partij in juni verkaatst maar i.v.m. de 50 + NK was er verschoven naar 9 september.

Om 10 uur gingen onder leiding van Age Tichelaar en Michel v.d. Veen  de eerste 12 partuur los. In de eerste omloop waren de krachtverschillen redelijk maar in de tweede omloop waren ze groot.  In de verliezersronde kwamen wat betere uitslagen. Om 16.30 kon Mevr. V.d. Hem  de prijzen uitreiken.

Uitslag:

  1. Rick Minnesma en  Wesley van der Vaart
  2. Brent Timmerman en Jarno Feenstra
  3. Dylan Koel en Pieter de Breejen

Verliezersronde:

  1. Iwan Hiddinga en Jilderd Wijbenga
  2. Daniel Meester en Leon Wijning
  3. Edwin de Vries en Rutger Kumbangsila

Jan Bogtstra

Zaterdagmorgen 15 september voorafgaande aan de jubileumviering van k.v. Jan Bogtstra willen zij de oprichter van de kaatsclub herdenken. We doen dit met een kranslegging op het graf van de oprichter van de K.V ,

`s morgens om 11.00 uur op de begraafplaats aan de Harlingerweg. U/jij bent van harte welkom.

Na afloop drinken we een bakje koffie op het Sjûkelân.

error: Bericht Beveiligd!