De FNP wil geen bebouwing meer op Schapenweide/Bloemketerp

Eerder werd het argument opgevoerd dat in de structuurvisie stad Franeker 2005-2015 opgenomen was dat er nieuwbouw van scholen kon plaatsvinden op de Schapenweide/Bloemketerp. De FNP was en is nooit overtuigd geweest van de noodzaak om precies op die plek te moeten bouwen. “Wy wienen​ fûl tsjin, mar ha de striid net winne kinnen”, aldus Jan Dijkstra.

“Wy fine it nammentlik tige wichtich dat dat weardefolle plak ûnbebouwd bliuwt, sa deun njonken it beskerme stedsgesicht. We hawwe ommers ea oan de provinsje tasein om de sichtlinen te bewarjen.” In de nieuwe structuurvisie die voor de komende 10 jaar vastgesteld gaat worden in de raad, kunnen wij dit als voltallige raad nu herstellen.

Mede omdat de schoolbesturen hebben aangegeven geen gebruik meer te willen maken van die plek voor nieuwbouw maar liever in de stad blijven. Nu de noodzaak voor bebouwing er niet meer is, kan de Schapenweide makkelijk behouden blijven.

De FNP zal in de raad van donderdag 28 mei proberen de anderen politieke partijen te overtuigen en dit punt met een amendement uit de structuurvisie te halen.

FNP_Bloemketerp_Schapenwieide_Frjentsjerteradiel