De kracht van muziek bij dementie

Op dinsdag 29 november is er weer een bijeenkomst van het Alzheimer Café Noordwest Friesland in Buurthuis Sjaerdemastate, Groot Sjaerdema, 8801 KW, Franeker. De zaal is open vanaf 19.00 uur, het programma begint om 19.30 uur.

Het thema van deze avond “De kracht van muziek bij dementie” wordt gepresenteerd door Krijn Jacob Dijkstra, artiest en ambassadeur muziek Noorderbreedte en Karin van der Molen, coördinator welzijn verpleeghuis Westerpoort in Franeker. Deze avond maken zij met u een muzikale reis door het geheugen. Met elkaar gaan we ontdekken welke interactie muziek heeft met ons geheugen en in het bijzonder met dat van mensen met dementie. Welke mooie of emotionele herinneringen krijgt u als u luistert naar muziek? Muziek kan dienen als doel op zich; de beleving, het plezier en de interactie staan dan voorop. Het kan ook worden ingezet om ontspanning, rust en contact te creëren of om iemand te activeren.

Muziek heeft vaak een wonderbaarlijke uitwerking op iemand met dementie

Zelfs als geheugenproblemen een grote rol spelen in het dagelijks leven, blijkt dat mensen liedjes uit hun jeugd vaak nog moeiteloos kunnen meezingen. De zorg aan mensen met dementie is, zowel thuis als in een woonvoorziening, gebaat bij meer aandacht voor het inzetten van muziek. Het Alzheimer Café is bestemd voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en andere belangstellenden. De toegang en de koffie en thee zijn gratis. Het Alzheimer Café Noordwest Friesland is een samenwerkingsproject van Stichting Alzheimer Nederland met Patyna, Stichting Palet, Noorderbreedte, Zorgcentrum het Bildt, Thuiszorg het Friese Land, De Skûle Welzijn en SWO het Bildt