De stemmen zijn geteld!

Franeker – De stemmen zijn geteld en Gemeentebelang is als grote winnaar uit de gemeenteraadsverkiezingen in Franekeradeel gekomen. Zij zijn met vijf zetels nu de grootste partij. PvdA daalde fors van vijf naar drie zetels. Het CDA zakte naar vier zetels. D66 heeft als nieuwkomer één zetel in de raad gekregen.