Digi-Taalhuis Franeker opent haar deuren

Woensdag 7 september om 11.00 uur wordt het Digi-Taalhuis in Franeker officieel geopend door wethouder Caroline de Pee. Met het Digi-Taalhuis heeft Franekeradeel een lokale voorziening voor mensen die moeite hebben met lezen en schrijven. Het Digi-Taalhuis is gevestigd in de bibliotheek in Franeker. U bent van harte uitgenodigd om bij de officiële opening van het Digi-taalhuis aanwezig te zijn.

Moeite met lezen en schrijven

In Fryslân zijn in verhouding veel laaggeletterden. Ongeveer12 % van de Friezen tussen de 16 en 65 jaar heeft moeite met lezen en schrijven. Vaak hebben zij ook moeite met het omgaan met een computer. Zij vinden alledaagse zaken als het lezen van vacatures, het begrijpen van de bijsluiter van een medicijn, het schrijven van een sollicitatiebrief of reizen met het openbaar vervoer lastig. En daar willen we wat aan doen.

Digi-Taalhuis

Het Digi-Taalhuis Franeker helpt laaggeletterden om hun taal-, reken- en digitale vaardigheden te verbeteren. Het is een laagdrempelige ontmoetings- en leerplek waar laaggeletterden onder begeleiding van getrainde vrijwilligers (taalmaatjes) aan de slag gaan. Het Digi-Taalhuis beschikt over speciale computerprogramma’s, cursussen voor zelfstudie en boeken in eenvoudig Nederlands.

Samenwerkingsverband

Het Digi-Taalhuis is een initiatief van Gemeente Franekeradeel, De Skûle Welzijn, ROC Friesland College, Stichting Lezen & Schrijven en Bibliotheken Noord Fryslân.

Wie moeite heeft met lezen en schrijven kan contact opnemen met het Digi-Taalhuis voor een intake. Daarnaast verwijzen instanties als het gebiedsteam, de Sociale Dienst, en het welzijnswerk mensen door naar het Digi-Taalhuis.

Benieuwd naar het Digi-Taalhuis?

De gemeente Franekeradeel nodigt u van harte uit bij de officiële opening van Digi-Taalhuis Franeker aanwezig te zijn. Deze vindt plaats op woensdag 7 september om 11.00 uur in Bibliotheek Franeker (Sint Martiniplantsoen 41). De koffie staat al iets eerder klaar.

error: Bericht Beveiligd!