Dodenherdenking Franeker

FranekerActueel.nl ©Franeker – Ook dit jaar stonden er weer veel mensen stil bij de dodenherdenking. Een moment van stilte voor de militairen die zijn omgekomen in oorlogen of bij vredesmissies en de bloemlegging. De dag begon op het plaatselijke kerkhof met het leggen van kransen bij de oorlogsgraven. Daarna volgde een toespraak in de Koornbeurs. Na deze toespraak ging de stoet naar het monument aan het Martiniplansoen. Daar is de bloemlegging gedaan door: de voorzitter van het 4 mei Comité, burgemeester Veenstra met de groepschef van de Politie, de heer Poppema gevolgd door de manschappen van de Nationale Reserve, Scouting Andromedagroep Franeker en leerlingen van RSG Simon Vestdijk en CSG Anna Maria van Schurman. De stoet zal na de bijeenkomst worden ontbonden op het Raadhuisplein.