Donderdag: Keats Off voor de 165 e PC

Aanstaande donderdag vindt de Keats-off plaats voor de 165 e PC, op It Sjûkelân in
Franeker. Vier parturen binden met elkaar de strijd aan met als ultiem doel het
verkrijgen van de 16 e plaats op de lijst van de PC. Het betreft de kaatsparturen die op de
plaatsen 16, 17, 18 en 19 van de KNKB-ranking innemen. Het gaat om de volgende
parturen:

16. André van Dellen | Gerrit Jan Duiven | Lennart Adema

17. Wierd Baarda | Pieter van der Schoot | Tsjerk Elsinga

18. Johan Diertens | Erik Haitsma | Steven de Bruin

19. Bouke Willem Tuinman | René de Haan | Wybren Postma

De Keats-off is zowel voor de kaatsers als de kaatsliefhebbers een mooie opmaat voor de
165 e PC, welke plaatsvindt op woensdag 1 augustus.
De loting van de Keats-off vindt donderdag om 18.00 plaats in de Bogt fen Guné, waarna
om 18.30 de partij ‘los’ gaat. Belangstellenden zijn van harte welkom. De toegang is
gratis.
Voor meer informatie over de deelnemende parturen: www.pc-franeker.nl
_____________________________________________________________________________________________________
De PC is niet alleen de belangrijkste kaatspartij van het jaar, maar is tevens ’s werelds
oudste nog bestaande sportwedstrijd. Een dag waar het draait om topsport in een decor
dat bol staat van de tradities. De PC wordt sinds de oprichting in 1853, traditioneel op de
vijfde woensdag in juli verkaatst. De hoofdprijs is een in 1883 door de Commissaris van de
Koning geschonken zilveren Koningsbal, die wordt uitgereikt aan de beste kaatser van de
dag, de PC-koning.