Drukte bij Kaatsshow en bijzondere PC Loting *foto’s*

In een speciale, drukbezochte kaatsshow (2500 bezoekers) op het Sjûkelân, stond de kaatsbal centraal! Het verhaal begint in 1854 en vertelt de geschiedenis van de PC en eindigt met de beelden van de finale 2017, een spannende finale met “Alles aan de hang”

Het was een geweldige show met muziek, theater, en de PC Loting, voor eenmaal hier op het het heilige gras. Een uitzondering want de PC staat bol van tradities en traditiegetrouw is de loting in de Koornbeurs!

Daarnaast gaf de bijzondere loting voor de 165e PC, ook nog een mooie verdeelde lijst, met de favorieten verdeeld over de lijst, een mooie kaatsdag staat ons morgen (woensdag 1 augustus) te wachten… of niet?

Alle zitplaatsen zijn verkocht, er zijn uiteraard nog wel veldkaarten te koop aan de kassa.

de lijst voor Woensdag:

1. Remmelt Bouma, Jelte Visser, Willem Heeringa 2. Enno Kingma, Renze Pieter Hiemstra, Hans Wassenaar
3. Durk Ennema, Jacob Klaas Haitsma, Patrick Scheepstra 4. Menno van Zwieten, Hylke Bruinsma, Erwin Zijlstra
5. Auke Boomsma, Marten Feenstra, Laas Pieter van Straten 6. Paul Dijkstra, Gabe-Jan van Popta, Stefan van der Meer
7. Arnold Zijlstra, Pier Piersma, Haye Jan Nicolai 8. Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra, Tjisse Steenstra
9. Bauke Triemstra, Dylan Drent, Hendrik Kootstra 10. Jelte-Pieter Dijkstra, Bauke Dijkstra, Evert Pieter Tolsma
11. Jelle Attema, Kees van der Schoot, Sjoerd de Jong 12. Elgar Boersma, Hyltje Bosma, Hendrik Bouwhuis
13. Bouke Willem Tuinman, René de Haan, Wybren Postma 14. Marten Bergsma, Pieter Jan Plat, Jan Schurer
15. Patrick van Dellen, Hendrik Jan van der Velde, Aloys Freitag 16. Peter van Zuiden, Allard Hoekstra, Thomas van Zuiden

Marcel Teensma maakte het volgende foto-verslag van de Kaatsshow HeeDaar!

error: Bericht Beveiligd!