Drukte bij opening kringloopwinkel Franeker

Franeker – Zaterdagmorgen om 10:00 is de nieuwe kringloopwinkel van Franeker onder grote belangstelling geopend. Loco burgemeester Twerda van de gemeente Franekeradeel en Karel Klevringa van Omrin verrichten de officiële handelingen, vooraf gegaan door een toespraak van beide heren. De winkel aan de zuidelijke industrieweg 1a (naast de Welkoop) is twee keer zo groot (verkoopruimte ruim 1200 vierkante meter) als aan de Osingastraat. De Osingastraat blijft wel geopend als dependance, op woensdagmiddag van 13:00-17:00 uur.

Op de nieuwe locatie is er ruimte voor diverse werkplaatsen waardoor er volop werkgelegenheid geboden kan worden aan iedereen die op de reguliere arbeidsmarkt momenteel geen plaats kan vinden. Samen met de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân is Estafette bezig met een pilot. Een aantal cliënten wordt rechtstreeks geplaatst bij een van de drie kringloopwinkels in het werkgebied. Zij kunnen daar werk- en werknemersvaardigheden op doen, waarmee ze in een later stadium bij doorstroom naar regulier werk hun voordeel kunnen doen. Momenteel heeft de winkel ongeveer twintig medewerkers.

error: Bericht Beveiligd!