Een verhaal van Ate de Jong en een goed gesprek in de Mouterij

Schrijver Ate de Jong is op zondagmiddag 28 januari te gast in de Mouterij aan de Zilverstraat 46 in Franeker. Hij leest dan voor uit zijn Fries- en Nederlandstalige boek “En dat foar in kat.”

De Jong, nu gepensioneerd, werkte bij Tûmba, het Friese centrum voor gelijke behandeling. Momenteel schrijft hij columns en boeken. Met Radboud Droog schreef hij een boek over de populaire Cambuurtrainer Henk de Jong. In zijn nieuwste boek verwerkt hij een rotstreek – zijn eigen woorden – die hij als klein jongetje uithaalde. Het boek is geschreven door de ogen van een kat, die Ate levenslang volgt. Dat kan, een kat heeft negen levens immers.

De Jong leest twee hoofdstukken voor uit “En dat foar in kat.” Bekende Franekers als Harke (“Planeet”) Terpstra en de dichter / schrijver Trinus Riemersma komen daarin voor. Daarna is er alle tijd voor een groepsgesprek over een thema uit het boek.

De bijeenkomst begint om 15.00 uur. Inloop vanaf 14.30 uur. Toegang:

vrijwillige bijdrage. Opgave voor aanwezigheid: atejdejong@gmail.com (vergeet niet de j achter ate).

error: Bericht Beveiligd!