Eerste Kievietsei gevonden? Wat moet je doen?

Als je denkt ik heb het eerste kievitsei gevonden hebt wat moet je dan eigenlijk doen? Doe een melding van je vondst bij de Bond Friese Vogelwachten via telefoonnummer (06)11 40 25 91 of (06) 51 17 21 74. Het eerste kievitsei gevonden in de provincie Fryslân wordt door de bond gemeld bij de Commissaris van de Koning.

Het kievitsei dat daarna als eerste wordt gevonden, wordt gemeld bij de burgemeester van de gemeente waarin het kievitsei is gevonden. Bespreek met de Bond Friese Vogelwachten of zij dit voor je doen, of neem zelf contact op (zie ook ‘regels voor het melden van eerste kievitsei’ hieronder).

Let op: er mogen ook in 2024 geen kievitseieren geraapt worden. De vinder wordt wel uitgenodigd op het gemeentehuis en moet een foto te kunnen tonen van het nest met het ei.

Regels voor het melden van eerste kievitsei in onze gemeente Waadhoeke

Heb je het eerste kievitsei gevonden in gemeente Waadhoeke? Neem dan contact op met Klaske Agema via telefoonnummer (06) 30 05 59 53 of (06) 10 16 85 31 (dat mag ook buiten kantooruren). Er zijn wel een aantal regels:

  • Je moet eerst een melding hebben gedaan bij de Bond Friese Vogelwachten;
  • het ei moet in de gemeente Waadhoeke gevonden zijn;
  • je moet een foto inleveren waar de vinder op staat bij het nest (met datum);
  • de vinder is in het bezit van een eizoekerskaart en een nazorgpas;
  • het ei is niet gevonden in een beschermd gebied.

De vinder van het ei wordt, na goedkeuring van de BFVW, uitgenodigd op het gemeentehuis in Franeker en ontvangen door de burgemeester. De vinder ontvangt een certificaat en een zilveren ‘ljip’ (beschikbaar gesteld door Juwelier Kramer uit Franeker).

Meer informatie

Voor meer informatie kijk je op de website van de Bond Friese Vogelwachten.

error: Bericht Beveiligd!